Wat zou de politiek kunnen doen om de bescherming van burgers tegen de gevolgen van fysieke belasting te verbeteren?

Ten eerste de wet eens goed onder de loep nemen. Volgens de wet op de arbeidsomstandigheden moeten arbeiders beschermd worden tegen fysieke belasting als dit op redelijke wijze mogelijk is. Omdat de term "redelijke wijze" zo multi-interpretabel is, zijn er ook vele inzichten. Iedere belanghebbende geeft er een eigen draai aan. Als gevolg daarvan is ook de huidige kostbare situatie ontstaan dat er zoveel uitgaven op korte en langere termijn worden gedaan om de gevolgen van uitval door fysieke belasting te betalen. Vele miljarden per jaar.

De wet wordt per bedrijfstak ingevuld door brancheorganisaties die Arbo-catalogi opstellen om de problemen in hun branche te tackelen. Helaas is hierbij de stem van de werkgever die gebaat is bij lage arbeidskosten op de korte termijn vaak doorslaggevend ten koste van de gezondheid van de werknemers. Zelfs elementen als de door de inspectie SZW en de rechter erkende NIOSH rekenmethodes worden vaak niet als uitgangspunt genomen. De zelfregulering in de samenleving werkt op het punt fysieke belasting niet.

Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de rechter die de Arbeidsinspectie in het gelijk stelde toen die beweerde dat je met meer dan twee personen niet meer dan vijftig kilo glas mag tillen is weer door lobby omgezet in een afspraak om toch weer met meerdere personen zelfs tot 100 kg te tillen in bepaalde situaties. Deze uitzondering is nergens voor nodig. In alle gevallen is een oplossing mogelijk, alleen is het soms wat lastiger of duurder om het te regelen.

Als de politiek zou willen is deze vrijblijvendheid af te timmeren door een AMVB op fysieke belasting waarbij als minimum eis tenminste de NIOSH rekenmethode als uitgangspunt wordt verklaard. In later stadium mogelijk aan te scherpen.

De arbeidsomstandigheden zijn nu in de wet verdeeld in risico's en ernstige risico's. Ernstige risico's beperken geldt nu voor iedere werknemer en niet voor zelfstandigen. Echter met het groeiend leger aan ZZPers is dit achterhaald. De politiek zou hier kunnen ingrijpen en de arbeidsomstandigheden wet op het gebied van fysieke belasting voor iedereen gelijk te stellen. De totale kosten komen namelijk wel op het bord van ons allemaal.